Anna Rydstedt, 1928 - 1994,

- poet i Ventlinge och världen.

 

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge, en liten by på södra Öland. Hon växte upp tillsammans med sin mamma och syster. Egentligen ville hon bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster.


Hon studerade i Lund och blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan.

Hon debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna”

(1953).

Efter studierna arbetade hon som folkhögskolelärare i bl.a Eslöv och Stockholm, men återvände varje år till hemgården, som hon senare övertog.


Om Öland har Anna sagt i en intervju:

Öland ... blir den punkt i världen varifrån jag på olika radier tar mig ut i världen för att sedan vända tillbaka från olika riktningar. Öland är ett centrum i mitt liv, en mikrokosm där de existentiella villkoren rymmer samma faktorer som överallt i världen, allt som hör livet till”


Anna Rydstedt såg sammanhangen mellan stort och smått. Hon iakttog verkligheten omkring sig och klädde den i ord som förbinder de vardagliga tingen med de stora existentiella frågorna omkring liv och död.


Hon gifte sig med folkhögskolläraren Gustaf Dannstedt.


Anna Rydstedt skrev åtta diktsamlingar.Läs mer om Anna: (länkar med svart text)


Hans Ruin till Anna Rydstedt 27 december 1960.pdf

Professor Hans Ruin var Anna Rydstedts lärare i Lund.

I ett brev från 1960 skriver han bl.a. om den nyutkomna diktsamlingen Min punkt. Klicka på den svarta texten ovan för att komma till brevet.


Lundaskolan.pdf

I Lyrikvännen nr 4/2011 finns en informativ artikel om Anna Rydstedt och Lundaskolan


Anna Smedberg Bondessons avhandling.pdf

Anna Smedberg Bondessons avhandling om Anna Rydstedts diktkonst, utgiven på Ellerströms förlag 2005Kerstin Larsson skriver om en personlig och nära

vänskap med Anna


Anna, 18 år, skriver om sin familj 1946


Anna Rydstedt, Årets ölänning 1980

www.barometern.se/arets-olanning/arets olanning-1980-och-forsta-mottagare-av-sollidenpriset/


Bibliografi, böcker och artiklar om Anna Rydstedt


www.barometern.se/arets-olanning/arets-olanning-1980-och-forsta-mottagare-av-sollidenpriset

Vägen från Ventlinge ner till Kalmarsund

 
 

Anna i salen i sitt hem i Ventlinge. Bilden är hämtad från omslaget till Jan Olov Ulléns bok om Anna: ”Kära, kära verklighet”